Szybki kontakt

Gminne Schronisko dla Zwierząt
Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice
Tel.: 34 321 5 987
Tel. kom.: 730 115 578

Zawsze potrzebne

Lista rzeczy zawsze przydatnych w schronisku.

Sponsorzy

    Przyjaciele Schroniska
 

Statystyki

Wszystkich: 1411905
Dzisiaj: 719
Online: 4

O schronisku

Chcemy, aby nasze Schronisko było miejscem, gdzie zwierzęta znajdą jak najlepszą opiekę, gdzie nie będzie brakowało środków na szczepionki i materiały do sterylizacji. Mamy nadzieję, że przy pomocy osób dobrej woli zrealizujemy zarówno ludzkie, jak i zwierzęce marzenia o przyjaznym, dostatnim schronisku.

Schronisko powstało na przełomie 2004/2005 roku na wniosek Rady Gminy Kłomnice.

Właściciel schroniska:
Właścicielem schroniska jest Gmina Kłomnice.

Jednostka prowadząca:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strażacka 18a
42-270 Kłomnice
tel. 34 34 73 188
e-mail: cis@klomnice.pl
Adres schroniska:
Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice

Konto schroniska:
Bank Spółdzielczy Kłomnice 80 8264 0002 1000 0018 9213 0001

Obszar działania jakie obejmuje schronisko:
Schronisko ma podpisane umowy z gminami: Kłomnice, Mykanów, Gidle,  Kamienica Polska

Ile miejsc zapewnia schronisko?
Obecnie schronisko docelowo zapewnia miejsce dla 230 psów.

Godziny przyjmowania interesantów:
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zakazy/nakazy na terenie schroniska:
Na terenie schroniska nie wolno biegać, hałasować, dokarmiać zwierząt ani drażnić ich. Wstęp do części z boksami jest możliwy wyłączenie z pracownikiem schroniska. Kategorycznie zabrania się wkładania rąk do boksów i dotykania psów.

Najważniejsze zadania schroniska:

  1. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku godnych  warunków bytowania  - zgodnych z ich podstawowymi potrzebami - oraz właściwej opieki weterynaryjnej.
  2. Przeprowadzanie stałego i okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kłomnice w terminach i na warunkach określonych w stosownej uchwale Rady Gminy Kłomnice. Wyłapywane zwierzęta winny być umieszczane w Schronisku dla Zwierząt w Jamrozowiźnie.
  3. Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu wścieklizny i innych zaraźliwych chorób zwierzęcych.
  4. Oddawanie zwierząt właścicielom lub osobom pragnącym je adoptować na warunkach określonych w V rozdziale Regulaminu.
  5. Współdziałanie z Urzędem Gminy Kłomnice oraz organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Kłomnice w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i należytego wypełniania obowiązków przez ich właścicieli.

Załączniki