Szybki kontakt

Gminne Schronisko dla Zwierząt
Jamrozowizna 1,
42-270 Kłomnice
Tel.: 34 321 5 987
Tel. kom.: 730 115 578

Zawsze potrzebne

Lista rzeczy zawsze przydatnych w schronisku.

Sponsorzy

    Przyjaciele Schroniska
 

Statystyki

Wszystkich: 1607296
Dzisiaj: 380
Online: 8

Przyjmowanie

Przyjmowanie:

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem Urzędów Gmin, które mają zwartą aktualną umowę ze Schroniskiem "As" dotyczącą wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 • o psach lub kotach, które są ranne lub uległy wypadkowi ulicznemu,

 • o bezdomnych psach lub kotach, które okaleczyły człowieka,

 • o miejscu pobytu bezdomnych psów lub kotów.

Aktualną umowę o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt mają urzędy gmin:

 

Urząd Gminy Kłomnice

tel.: 34 328 11 22,  fax: 34 328 11 21

e-mail: ug@klomnice.pl

 

Urząd Gminy Kamienica Polska

tel. 34 327 33 38, 327 33 33

e-mail:poczta@kamienicapolska.pl

 

Urząd Gminy Mykanów

tel.: 34 32-88-019, 34 32-88-024, 34 32-88-034,

e-mail: ug@mykanow.pl


Urząd Gminy Gidle

tel.:  34 327 20 27, fax: 34 327 21 11
e-mail: ug@gidle.pl


Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska dla Zwierząt AS w Jamrozowiźnie tylko z terenu gmin, które mają aktualną umową o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt gospodarskich i dziko żyjących), w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 przez kierownika schroniska lub osoby do tego upoważnione.

 

Do schroniska przyjmowane są tylko bezdomne psy i koty.

 

Jak postępować w przypadkach gdy:

Widzisz rannego lub biorącego w wypadku drogowym psa lub kota.

Należy powiadomić:

 • Urząd Gminy na terenie której miało miejsce zdarzenie,

 • lub Policje, (997, 112)

 • lub Straż Gminną,

  (Mykanów tel.34-328-80-70, 34-328-82-42, Kamienica Polska tel:34-327-37-18, 663 197 098)

 • lub Centum Zarządzania Kryzysowego (34 378-51-01)

 

Widzisz błąkającego się bezpańskiego psa lub kota.

Należy powiadomić:

 • Urząd Gminy na terennie której błąka się zwierze,

 • lub Straż Gminną,

  (Mykanów tel.34-328-80-70, 34-328-82-42, Kamienica Polska tel:34-327-37-18, 663 197 098)

 • lub Centum Zarzdzania Kryzysowego (34 378-51-01)

 

 

Psa lub kota może oddać do schroniska wyłącznie mieszkaniec gminy Kłomnice (tylko w losowo uzasadnionych wypadkach) ponosząc opłatę w wysokości 300,00 zł przy jednoczesnym zrzeczeniu się praw do zwierzęcia.

Właściciel zwierzęcia, oddający je do schroniska, zobowiązany jest do:

 • przekazania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie - jeżeli takie posiada,

 • przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia - jeżeli taką posiada,

 • udzielenia informacji dotyczącej zwierzęcia: powód oddania, stan zdrowia i przebyte przez zwierzę choroby,

 • udzielenia informacji dotyczącej cech charakteru zwierzęcia,